Monday, February 4, 2013

Pohon Nilam Ajaib

Pohon Nilam Ajaib adalah salah satu aktiviti galakkan membaca yang dirangka supaya dapat menarik minat murid untuk lebih banyak membaca buku.Setiap murid yang meminjam buku akan layak mendapat sekeping daun dan daun tersebut akan dimasukkan dalam Peti Nilam Ajaib untuk melayakkan murid menyertai aktiviti cabutan pengunjung bertuah.Setiap tahun akan memiliki warna daun yang berbeza.Peminjam buku dalam bulan Januari.

Diharapkan aktiviti ini dapat meningkatkan bilangan bacaan murid dan memenangi Anugerah Nilam diperingkat yang lebih tinggi.

No comments:

Post a Comment